fbpx
NivonJong Zin In Een Avontuurtje

Privacybeleid

Gegevens die NivonJong registreert

NivonJong vraagt naar je naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer.

Waarom NivonJong deze gegevens nodig heeft

NivonJong gebruikt je geboortedatum om te kijken of je binnen onze doelgroep valt. Je e-mailadres en eventueel je telefoonnummer gebruiken we om contact op te nemen met nieuws over de activiteit waar je je voor hebt aangemeld. Je lidmaatschapsnummer wordt gebruikt om te checken of je echt Nivonlid bent en recht hebt op de ledenkorting.

Hoe lang NivonJong gegevens bewaart

Als je lid bent van Nivon en je uitschrijft, worden je gegevens nog twee jaar bewaard. De gegevens worden daarna verwijderd. Als je je via de website hebt aangemeld voor een activiteit, bewaart NivonJong de gegevens van dat formulier gedurende dat kalenderjaar. Aan het eind van het kalenderjaar waarin de activiteit heeft plaatsgevonden, verwijdert NivonJong de gegevens.

Deelname meerdaagse activiteiten met overnachtingen

Naast de persoonsgegevens wordt mogelijk een contactadres voor noodgevallen en een bijzonder medisch gegeven genoteerd. Dit wordt door de verantwoordelijke voor het organiseren van de reis, het kamp of de meerdaagse activiteit geregistreerd. Na afloop van de reis, het kamp of de meerdaagse activiteit worden deze extra gegevens verwijderd.

Foto’s bij deelname activiteiten

Door deel te nemen aan een activiteit geef je toestemming om foto’s van de activiteit te plaatsen op de website van NivonJong, social media van NivonJong en mogen de foto’s gebruikt worden voor promotie van toekomstige activiteiten. Indien je dit niet wilt of als er een foto is geplaatst die je verwijderd wilt hebben, kan je contact opnemen met info@nivonjong.nl.

Website

NivonJong maakt op de website gebruik van cookies. Daarnaast gebruikt NivonJong Google Analytics. Dit wordt gebruikt door NivonJong om informatie te verkrijgen over het gebruik van de website.

Delen van gegevens

NivonJong deelt geen gegevens met derden, tenzij het om een wettelijke verplichting gaat.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je kunt ten alle tijden contact opnemen met info@nivonjong.nl als je je gegevens wilt aanpassen, inzien of verwijderd wilt hebben.