Vier redenen om mee te lopen met de Klimaatmars

Aankomende zondag 10 maart, gaan mensen tijdens de Klimaatmars in Amsterdam massaal de straat op voor het klimaat. NivonJong staat volledig achter dit initiatief en daarom zetten wij vier redenen op een rijtje waarom jij ook mee moet lopen.

Het klimaat is drastisch aan het veranderen. Dat is niets nieuws. De mens zorgt al decennia lang niet zo goed voor onze planeet. Wij hebben haar grondstoffen nodig om te kunnen overleven; gewassen voor voedsel en kleding, water om te drinken en steen en hout om huizen te bouwen. Kortom, we zijn zelfs afhankelijk van haar grondstoffen. Er is alleen een probleem. We hebben onszelf namelijk afhankelijk gemaakt van grondstoffen die niet in het bovenstaande lijstje voorkomen: olie en aardgas. Dat we deze grondstoffen voornamelijk verbranden voor de energie en warmte die daarbij vrijkomt waarbij stoffen in de atmosfeer terecht komen die bijdragen aan het opwarmen van de aarde weten we allemaal.

Dit moet, en, nog belangrijker, kán anders! De politiek houdt zich de laatste jaren steeds meer bezig met het bedenken van oplossingen. Zo zijn er subsidies voor het aanschaffen van warmtepompen om onze huizen zonder gas op te warmen, voor de installatie van zonnepanelen op huizen en zonneparken in de weilanden om ons te kunnen voorzien van elektriciteit, voor de bouw van windmolens en er wordt zelfs al kleinschalig geëxperimenteerd met waterstofgas als vervanging van aardgas. Daarnaast zijn we met zijn allen bezig om onze huizen te isoleren

Reden 1

Van alle energie en warmte die we in Nederland in 2018 op hebben gewekt is slechts 7,3% afkomstig van duurzame bronnen. Dit is niet genoeg. Zelfs als alle huishoudens in Nederland alleen nog maar gebruik zouden maken van duurzaam opgewekte energie, dan is dat nog niet genoeg. De industrie stoot namelijk veel meer schadelijke broeikasgassen uit dan alle huishoudens van Nederland bij elkaar. Volgens het CBS waren alle huishoudens van Nederland bij elkaar verantwoordelijk voor 14% van de totale CO2-uitstoot, tegen 25,5% van de industrie, de landbouw, de delfstoffenwinning en de bouw. Het probleem: deze laatste sectoren werken nauwelijks mee aan het verduurzamen van hun energiebronnen. Dit moet veranderen, want alleen het verduurzamen van de energie van onze huishoudens is niet genoeg.

Reden 2
Ondanks dat huishoudens, kleine ondernemers en boeren minder broeikasgassen uitstoten dan grote industriële bedrijven, draaien zij nu wel voornamelijk op voor de kosten van de maatregelen die nodig zijn om onze energiebronnen te verduurzamen. Het is nu zelf zo dat hoe groter het bedrijf is – en vaak dus vaak ook meer uitstoot – hoe minder belasting het bedrijf moet betalen. Daarom moet er gestreden worden voor een wet die bedrijven meer laat betalen naarmate het meer schadelijke stoffen uitstoot. Op deze manier worden kosten op een eerlijke manier verdeeld.

Reden 3
Een van de redenen van de organisatie van de klimaatmars om in actie te komen, is om te zorgen voor een toekomst met echte, groene banen. Nu zal je wel denken: echte, groene banen, wat zijn dat? Dat is een goede vraag. Het verduurzamen van onze energiebronnen heeft als gevolg dat er banen binnen de olie- en aardgas sector zullen verdwijnen en er banen zullen ontstaan voor het opwekken en verspreiden van duurzame energie. Er hoeven dus geen banen verloren te gaan, maar de werkgelegenheid zal verschuiven naar een andere sector. Hiervoor moeten we wel in actie komen.

Reden 4
Wij van NivonJong zijn voor de jongeren. Klimaatverandering heeft vooral gevolgen voor de toekomst van de jongeren en de generaties daarna. Om de toekomst van al deze mensen veilig te stellen moet er wat gebeuren. Zoals in het begin van dit verhaal verhaal al was te lezen, zijn wij afhankelijk van deze planeet met haar grondstoffen. Daarom moeten wij in actie komen om vervuiling in te perken, zodat we nog zo lang mogelijk kunnen genieten van wat de aarde ons te bieden heeft. De aarde zorgt al voor ons zolang wij als mens bestaan, nu is het tijd om iets terug te doen!

Kom naar de Klimaatmars
De Dam in Amsterdam
10 maart 2019 13:00 – 16:00

Door: Stefan van Leunen